UA-140157522-1
Herman Miller vezérképviselet Magyarországon 1998 óta
Irodánk változatlanul rendelkezésükre áll! info@officeartdesign.com

Adatvédelem

Adatvédelem
Adatkezelési irányelvek
Célunk, hogy a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk az Ön személyes adatainak védelmét. A weblapon kért információk kezelése és felhasználása során ezért az adatvédelemről szóló 1992. évi LXIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok mindenkor hatályos előírásait betartva járunk el.
A jelen Adatkezelési irányelvekben bemutatjuk a weblapon gyűjtött információk típusait, valamint azt, hogy milyen célra és feltételekkel használjuk fel ezeket az információkat. Az Adatkezelési irányelvek kizárólag a jelen weblap tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatóak harmadik személy által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a jelen weblapról közvetlenül hozzáférhetőek.
a.) Az általunk összegyűjtött információk
Az Adatkezelési irányelvek a jelen weblapon megadott mindennemű, személyes adatnak (név, cím, telefon, fax, e-mail elérhetőség) minősülő információra vonatkozik.
Az Ön személyes adatait azzal a céllal használjuk fel, hogy cégünkről, termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztatást küldjünk, illetve, hogy a megrendelői igényekkel kapcsolatos felmérés keretében véleményéről, preferenciáiról információt szerezzünk. Ettől eltérő célú adatgyűjtés esetén külön jelezzük azt azon a helyen, ahol az adatra vonatkozó információkérés szerepel. A weblapon történő bármely adatszolgáltatás önkéntes és nem kérünk több információt, mint amennyi a weblap használatához illetve a weblapon szereplő bármely eseményben való részvételhez szükséges.

b.) Az információk felhasználási módja
Az Öntől kért személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használhatjuk fel:
• Az Ön által küldött e-mailekre válasz e-mailben reagálunk, valamint válasz e-mailben egyéb, cégünkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat is eljuttatunk az Ön számára. Minden esetben lehetővé tesszük azonban, hogy külön jelezze, amennyiben nem kíván direkt marketing vagy piackutatással kapcsolatos információkat kapni.
• A személyes adatokat a megjelöltektől eltérő célra kizárólag az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével használjuk fel.
c.) Harmadik féllel kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunk
• Az Ön személyes adatait csak abban az esetben továbbíthatjuk harmadik személy részére, ha Ön az adattovábbításhoz előzetesen hozzájárult.
• Hirdető-, valamint üzleti partnereink és egyéb harmadik személy részére weblapunk felhasználóiról kizárólag összesített, személyes azonosításra alkalmatlan statisztikai adatokat továbbítunk. Alkalmazottaink és képviselőink kizárólag a munkájukhoz szükséges információkhoz férnek hozzá és tisztában vannak azzal, hogy ezek bizalmas üzleti információk és személyes adatok.
• Személyes adatait a fentiektől eltérő módon és esetben csak akkor továbbítjuk harmadik személy részére, ha arra bennünket jogszabály vagy hatósági, bírósági határozat kötelez.

Irányadó jog
A weblap használatával Ön elfogadja a Felhasználási Feltételek rendelkezéseit. Amennyiben bármilyen kérdése vagy problémája merülne fel személyes adatai gyűjtésével, felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezze az info@officeartdesign.com e-mail címen.
A Felhasználási Feltételek módosításának jogát fenntartjuk.
A jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog az irányadó. Az esetleges jogviták eldöntésére – hatáskörtől függően – kizárólag a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság illetékes.